Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Utovarna lopata sa povišenim istovarom

Ova utovarna lopata omogućava istovar tereta na visinama koje nije moguće postići sa fabričkom strelom utovarivača. Naročito je pogodna za utovar u kamione sa povišenim stranicama, te u koševe i silose koje je nemoguće dosegnuti standardnom utovarnom lopatom.