Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Paletne viljuške za kombinirke

Kako savremene kombinirke obavljaju veliki broj različitih poslova na gradilištu, nezamislivo je da nemaju paletne viljuške, pomoću kojih će efikasno zameniti viljuškar za manipulaciju teretima mase do 2t. U ponudi su dve varijante: tip PV - paletne viljuške za koje se priključuju direktno na mašinu i tip PVN - nadogradnja sa paletnim viljuškama koja se postavlja na utovarnu lopatu.


Tip PVN - direktna montaža na mašinu

Tip PVN - nadogradnja na utovarnu lopatu.