Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bankinske kašike

Bankinske kašike predstavljaju specifičan proizvod, koji je namenjen za čišćenje bankina pored puta. Mogu biti veoma interesantne firmama koje se bave održavanjem pojasa pored puteva, jer znatno olakšavaju uklanjanje materijala i nanosa koji se gomilaju duž bankina.